Werkwijze

De algemene werkwijze van de Holland Talent Group behelst de volgende
stappen:
Kennismaking en profiel
Tijdens een kennismakingsgesprek maakt de klant kennis met een vaste Consultant. Beiden bespreken daarbij het betreffend functieprofiel, de gewenste competenties van de kandidaat en de bedrijfscultuur binnen de organisatie van de klant. Daarna komt ter sprake welk type persoon het beste past bij de betreffende functie. De Holland Talent Group beheert een kwalitatief up-to-date kandidatenbestand van ruim 15.000 professionals en kan daardoor snel schakelen bij een aanvraag.

Kandidaten selecteren
Aan de hand van het functieprofiel gaan wij direct op zoek. Omdat we uitgebreide intakes doen kennen we alle kandidaten uit ons bestand persoonlijk. Wij besparen de klant tijd en moeite door het voorleggen van een geselecteerd aantal kandidaten van hoge kwaliteit. Verder geeft de Consultant uitgebreide informatie over de kandidaten die de klant uitnodigt voor een gesprek. Na het klantkandidaat gesprek evalueert de Consultant dit gesprek direct met de klant.

Intensief contact met opdrachtgever
Uiteraard houden we de klant tijdens het hele traject actief op de hoogte van ontwikkelingen. Ook als er nog niet direct een ideale kandidaat beschikbaar is. Wij begeleiden het gehele aannametraject tot aan indiensttreding of de start van een opdracht.

Aanname
Als het om een vaste functie gaat, maakt een klant gebruik van werving & selectie. De kandidaat treedt dan direct in dienst bij de klant. Die laatste betaalt daarbij een eenmalige, vooraf afgesproken werving & selectie fee.

Bij een tijdelijke opdracht huurt een klant de kandidaat op interim-, detacheringof uitzendbasis via de Holland Talent Group in. Bij deze inhuur stuurt de Holland Talent Group maandelijks achteraf een factuur aan de hand van het afgesproken uurtarief en gemaakte uren. Bij detachering en uitzenden vallen de arbeidsrechtelijke risico’s onder de verantwoordelijkheid van de Holland Talent Group. Wij regelen dan de afdracht van loonheffing en sociale premies. De klant betaalt in het geval van ziekte van de kandidaat niets en hij is ook niet verantwoordelijk voor de arbo-kosten. Als de klant de kandidaat na een tijd in vaste dienst wil nemen, dan hanteert de Holland Talent Group hiervoor een gunstige overnameregeling.

De werkwijze bij Executive Search is meer uitgebreid. De stappen zien er dan als
volgt uit: